Publicerad av Elisabet Jensen
President
Elisabet Jensen
Past President
Lars Åkesson
Vice president
Ingemar Gustafsson
Tillträdande  president               
 Kerstin Hassner 
Sekreterare                           
Christina Lernström 
Skattmästare
Eilert Nilsson
 
Funktionärer        
Titel                                  Namn
IT-Samordnare                          Ulf Soldéus
Ledamot                                      Jan Tornerhjelm
Ledamot                                      Knud Jensen
Revisor                                        Bengt Söderlind
Revisor                                        Hans-Olof Pettersson
Revisorsuppleant                      Hans Holm