Rotary Club Template (Swedish)
Publicerad av Ulf Soldéus
President
Eilert Nilsson
Past President
Kerstin Hassner
Vice president
 
Tillträdande  president               
 
Sekreterare                           
 
Skattmästare
 
 
Funktionärer        
Titel                                  Namn
IT-Samordnare                          Ulf Soldéus
Ledamot                                      Jan Tornerhjelm
IT ansvarig                                  Anneli Öden
Revisor                                        Bengt Söderlind
Revisor                                        Hans-Olof Pettersson
Revisorsuppleant                      Hans Holm