Vi känner nog inte till att skräcken för att få polio medförde att varje sommar tömdes  USAs städer från sina invånare. 1917 hade USA drabbats av en svår polioepidemi. Fram till 1956 när poliovaccinet kom, fanns skräcken där. 1952 drabbades USA åter av en svår epidemi och hela landet fick stängas.1953-1954 kom polio till vårt land och förlamade 3000 främst små barn. Vi känner säkert någon som idag har postpolio efter den epidemin.
LÅT OSS HJÄLPAS ÅT OCH SE TILL ATT DE SMÅ BARN; SOM UTAN VÅR HJÄLP KOMMER ATT DRABBAS I AFGANISTAN OCH PAKISTAN; där man har krig, att de kan slippa få polio, 
Det vi kan göra är SKÄNKA PENGAR TILL POLIO PLUS. Varje krona vi skänker tredubblas av en annan fond. Av en krona blir det fyra kronor. Dessutom har POLIO PLUS bara 5% i administrationskostnader.
Vi kan utrota polio. Just nu får vi hjälp av en fond. Men vi måste bidra med 50 000 000 USD årligen för att pengarna skall tredubblas. Vad väntar vi på?
Av våra två egna fonder, ÅRLIGA FONDEN, som vi kan söka projektpengar ifrån och Polio Plus,  kan jag tycka, vi skall ge POLIO PLUS en extra skjuts. Vi skall inte ge mindre till årliga fonden, för då får vi om tre år mindre pengar att söka ifrån MEN VI SKALL GE EXTRA PENGAR TILL POLIO PLUS. 
Så tänker jag. /