Lära skolelever odlingsteknik och ge dem möjlighet att odla sin egen mat.
På ön Ukerewe i Victoriasjön i Tanzania finns 124 statliga primary schools.
Många elever har lång väg till skolan. De flesta får varken mat eller dryck innan de går hemifrån och får det först, när de kommer hem på kvällen.
För att undersöka, om det var möjligt att förbättra villkoren för eleverna, startades på Rotaryinitiativ 2015 ett ekologiskt odlingsprojekt på Nakatunguru primary school. Projektet drevs tillsammans med den svenska organisationen VI-agroforesty och tillsammans med bönder på ön anslutna till organisationen.
Syftet med projektet var att lära eleverna odla egen skolmat.
Rotary bidrog med utsäde och stöd till utbildningen. Efter sex månader var Knud Jensen och rotarianer från England på plats och inspekterade.
Projektet hade lyckats över förväntningar. 70 träd hade planterats runt skolan, träd som skulle ge ved. 60 mangoplantor hade planterats. På två skolor hade majs planterats och på två andra skolor näringsrika grönsaker.
                                 
Odlingsarealen var stor som en fotbollsplan. 30 elever, flickor och pojkar, två lärare hade utsetts att sköta odlingarna. Man lärde sig odla på ett modernt, ekologiskt sätt med stor avkastning. Kringboende bönder stöttade också projektet och var med att utveckla odlingsmetoderna. Via den kunskap de hade med sig från skolan kunde barnen även starta odlingar i sina hem.
                                 
I projektet ingick en ekologisk metod att bekämpa skadeinsekter. Speciella blad lades i vatten. Efter en viss tid kunde vattnet sedan användas på plantorna. Det är viktigt att behålla fukten i jorden och gjordes genom att odla marktäckande växter runt grödan. Eleverna får nu gröt 3 gångar i veckan.
                                       
Odlingarna har även gett överskott till inköp av nya grödor och skolböcker och skrivmaterial.
Baserat på projektets positiva resultat, startades 2016-2017 ytterligare projekt i två skolor på ön enligt samma modell.
Med bidrag från U-fonden har Helsingborg Sofiero RK kunnat finansiera odlingarna på en av de två skolorna.
De två nya skolorna har lyckats bra och enligt rapporter fungerar odlingarna till glädje för alla.
 
Elisabet och Knud Jensen
Helsingborg Sofiero Rotaryklubb