Hjälp till skolflickor i Tanzania som gör det möjligt för dem att bedriva regelbunden skolgång. 
 
Sanitetsbindor är dyra för fattiga familjer.
I stora delar av Afrika tvingas flickor/ unga kvinnor stanna hemma från undervisningen under sin menstruation. Föräldrarna har inte råd att köpa de dyra bindorna. På så sätt går flickorna varje månad miste om en veckas undervisning! När flickorna inte kan få hjälp, sänds felaktiga signaler till dem. De kommer lätt att uppfatta sin skolgång och utbildning som oviktig för omgivningen och därmed för sig själva.
Under ett antal år har Elisabet Jensen sytt ett stort antal tvättbara bindor som skickats till ön Ukerewe i Tanzania. Med hjälp av Rotaryklubben på ön har de distribuerats till öns skolor.
Det har tagit lång tid att få lärare och elever att inse, att de kan sy bindorna själva. 
Nyligen började emellertid en skola med undervisning. Flickorna lär sig sy för hand.
Elisabet klipper till allt material, skickar med nål och tråd, saxar, knappnålar, trosor, vad som behövs.  För att ytterligare hjälpa flickorna ville vi köpa ett antal symaskiner, sådana som man använder i Afrika med fottrampa och fördela dem till de av Rotaryklubben utvalda skolorna.
Målet var att kunde köpa och fördela 25 symaskiner. 5 maskiner hade redan inköpt för insamlade medel. Med bidrag från U-fonden, Helsingborg Inner Wheel, Rebeccasystrarna, insamlade medel och privata donationer kunde Elisabet och Knud Jensen i mars i år åka till Ukerewe och köpa de resterande 20 symaskiner.
Symaskinerna köptes i Mwanza med hjälp av rotarianen Liakkath från Mwanza rotaryklubb. De 20 symaskinerna emballerade i kartonger skickades sedan dagen därpå från Mwanza till Ukerewe.
 Under två dagar samlades maskinerna och var klara att distributeras till de olika skolor som rotaryklubben på ön hade föreslagit. Vi fick hjälp med transporten av rotarianen Nyanda i en skrotfärdig bil från sjukhuset. Med tre symaskiner i taget på ofarbara vägar tog vi oss fram till skolorna. Samtidigt distribuerades även de datorer som var en del av vårt District Grant projekt. Datorföretaget ställde bil och personal till vårt förfogande när den andra bilen inte var ledig. Bilen rymde 5 symaskiner. Alla hjälpte till så distributionen blev effektiv. Skolornas ledare var mycket tacksamma för symaskinerna och lovade att de skulle användas av eleverna enligt våra önskemål.
Vi lyckades på den veckan vi var på ön distribuera samtliga 25 symaskiner.
President Yohana Tumaini, och sekreterare Nyanda Nansio rotaryklubb arrangerar utbildning och träning av lärare som i sin tur kan utbilda eleverna.
 
Elisabet och Knud jensen
Helsingborg Sofiero Rotaryklubb