Datorer till skolor på ön Ukerewe i Tanzania.
 
Visste ni till att mindre än 5 % av skolorna i Tanzania har tillgång till datorer?   Detta innebär en potentiell risk för marginalisering i en värld som blir mer och mer beroende av IT-teknik. Min fru Elisabet och jag har under de senaste 8 åren till självkostnadspris haft den stora förmånen att vi fått delta i ett antal rotaryprojekt på ön Ukerewe i Tanzania tillsammans med engelske rotarianer.
Ön ligger i Viktoriasjön och har 350 000 invånare. Det finns 21 secondary schools på ön. Varje skola har mer än 1 000 elever.
Man har svårt att förstå hur människor idag kan klara sig utan IT och IT-utbildning.Vi konstaterade redan 2009 att inga skolor på ön hade tillgång till datorer.
Finansierat av engelska Rotaryklubbar installerades därefter under en tvåårsperiod datorer i fyra skolor på ön.  Inköp och installation av datorerna försiggick med hjälp av ett tanzaniskt företag acct, Affordable Computers and Technology to Tanzania..                                                                                                                                                                       
 
ACCT förser tanzaniska skolor med nya eller begagnade uppgraderade datorer till ett bra pris.  Deras mål är att 2025 ha nått ut till 2/3 av Tanzanias skolor.                                          Det är ett effektivt och välfungerande företag. Hemsidan:  www.actt.co.tz
Helsingborg Sofiero RK har under flera år bidragit till projekt i Tanzania och vill fortsätta att stödja utvecklingen på ön Ukerewe. Klubben anser att det vore bra om flera skolor på ön försågs med datorer och ansökte därför om pengar från Distrikt 2390 till ett datorprojekt.
Genom kontakt med företaget ACCT fick vi förslag på skolor som hade möjlighet för och intresse av att få installerat datorer.                                                                            
Med hjälp av District Grant kunde klubben finansiera inköp och Installation av 5 datorer i vardera 3 skolor och IT-träning i två av de skolor, som redan hade datorer.
I februari i år åkte Elisabet och jag åter till Ukerewe tillsammans med våra engelska rotaryvänner.
Vi besökte ACCT´s kontor i Mwanza och avtalade inköp, leverans och installation av datorer på tre skolor på Ukerewe. Det bör nämnas att Ukerewe ligger tre en halv timmes resa med färja från Mwanza.
Samma vecka ställde ACCT upp med full styrka på Ukerewe. På ”afrikanska vägar” distribuerades datorerna och installerades klara att använda.
 Så fort eleverna fick möjlighet kastade de sig över datorerna. Man fick en klar uppfattning av att datorerna kommer att komma till god användning i skolarbetet.
                                 
Det blev ett väl genomfört projekt tack vara ett professionellt företag och god hjälp av rotarianer från Nansio, Ukerewe och Moshi.
 
Elisabet och Knud Jensen, Helsingborg Sofiero RK