Rotary Club Template (Swedish)
22
mar
2023
Helsingborg Sofiero
Restaurang Creo
Helsingborg, 27139
Sweden

Våra vattendrag och kustvatten är hårt ansatta genom mänskliga aktiviteter. Övergödning, rätningar och rensningar, miljöfarliga ämnen och klimatförändringar utgör hot mot den ekologiska balansen. Helsingborg och Rååns vattenråd bedriver sedan 30år tillbaka ett ihärdigt arbete med att förbättra den ekologiska statusen i våra vatten genom att anlägga våtmarker och andra åtgärder.

Idag lyssnar vi på Daniel Graf · Miljöstrateg - vatten MILJÖFÖRVALTNINGEN, Helsingborg Stad