17
nov
2021
Helsingborg Sofiero
Möllegränden
27139
Sweden

Vad är det som gör en stad mer levande och att fler människor vill vistas och bo i staden, hur fungerar den långsiktiga planen för att göra Helsingborg mer attraktiv?

 

Idag får vi lyssna till OlaThufvesson är lektor på Institutionen för service management och tjänstevetenskap. Han har forskningskompetens inom platsutveckling och kreativitet. han har också skrivit flertal intressanta böcker i ämnet.