27
jan
2021
Helsingborg Sofiero
Möllegrändens festlokaler
27139
Sweden

Ola Thufvesson, forskare  och universitetslektor vid institutionen för service management och tjänstevetenskap vid Lunds universitet .Hans forskningsintresse är platsutceckling. Varför lyckas vissa platser (regioner, städer, stadsdelar, buggnader) framstå som attraktiva, dymaniska?

Varför söker sig människor till vissa platser och inte till andra? Hur tänker vi i vår stad?