Rotary Club Template (Swedish)
19
apr
2023
Helsingborg Sofiero
Restaurang Creo
Helsingborg, 27139
Sweden

Skånskt jordbruk är avgörande för hela Sveriges livsmedelsförsörjning.  

Lantbruk och livsmedelsindustri är och har sedan länge varit mycket viktiga näringsgrenar i Skåne, såväl ur ekonomisk som ur sysselsättningssynpunkt

Idag får vi en kunskap om hur dagens situation ser ut och vad framtiden kräver av utveckling inom sektorn av Maria Hofvendahl Svensson, vice ordförande LRF Skåne