Rotary Club Template (Swedish)
10
maj
2023
Helsingborg Sofiero
Restaurang Creo
27139
Sweden

Jonas Gustafsson, Marinbiolog på Länsstyrelsen Skåne berättar om ett ganska okänt ämne som har haft stor betydelse.

I c:a 200 år från 1700-talets mitt har stenfiske skett kring Skånes grunda kustområden.

Verksamheten rymmer många spännande historier men också miljöproblem.