Rotary Club Template (Swedish)
12
apr
2023
Helsingborg Sofiero
Restaurang Creo
Helsingborg, 27139
Sweden

Emma Nordwall, Förbundsdirektör och Räddningschef för Skåne Nordväst berättar om sitt arbete med att skapa en modern räddningstjänst som möter samhällets behov.

Räddningstjänsten står inför stora förändringar i nutid och i närtid. Nya risker, ett förändrat samhälle, ny lagstiftning och inte minst pga uppbyggnaden av civilt försvar. Emma kommer att berätta om Räddningstjänsten Skåne Nordvästs arbete med att skapa en modern och hållbar räddningstjänst som möter alla behov som samhället har av räddningstjänsten nu och i framtiden.