09
feb
2022
Helsingborg Sofiero
ZOOM
27139
Sweden

Erosion från hav och vind syns på många platser längs med Helsingborgs kuster som skador och försvunnen strand. Problemen förväntas växa med ett varmare klimat, därför är det viktigt att vi finner bra metoder för att hantera dem. Vi ska försöka ge en bild av hur det ser ut längs Helsingborgs kuster samt om pågående arbete med att försöka dämpa erosionens negativa effekter. Ni kommer också att få en djupdykning i EU-projektet LIFE Coastadapt där Helsingborg stad deltar med naturbaserade åtgärder längs kusten.  

 

Elisabet Lindberg är trädgårdsingenjör och strandansvarig på Stadsbyggandsförvaltningen och har bland annat hand om skötseln av våra stränder. Linda Hellberg är biolog med titeln naturvårdare och leder olika utvecklingsprojekt i stadens naturområden.