13
okt
2021
Helsingborg Sofiero
Möllegränden
27139
Sweden

Erosion från hav och vind syns på många platser längs med Helsingborgs kuster som
strand. Problemen förväntas växa med ett varmare klimat, därför är det viktigt att vi finner bra
Vi ska försöka ge en bild av hur ser ut utmed Helsingborgs kuster samt om pågående arbete me
erosionens negativa effekter. Ni kommer också att få en djupdykning i EU-projektet LIFE Coasta
deltar med åtgärder sedan ett par år tillbaka.

Elisabet Lindberg är trädgårdsingenjör och strandansvarig på Stadsbyggandsförvaltningen och ha
av våra stränder. Jag själv har titeln naturvårdare och är i grunden biolog som arbetar med utveck
naturmiljöer.