17
mar
2021
Helsingborg Sofiero
Föredraget sker på ZOOM
Hälsingborg,
Sweden

Helena Vikingson, VA utredare Tyréns AB,  specialist på klimatanpassning talar om klimatanpassning av samhällen - att planera för skyfall. 

Framtidens klimat innebär stora utmaningar för kommuner som planerar dagens och framtidens samhällen. Bjuv drabbades 2016 av ett skyfall som orsakade stora skador för fastighetsägare. Kommunen och NSVA har under 4 år tillsammans arbetat med att planera och genomföra åtgärder som förebygger skador vid framtida skyfall. Förredraget visar exempel på åtgärder som genomförts och vilka arbetsmetoder som använts