Rotary Club Template (Swedish)
29
mar
2023
Helsingborg Sofiero
Restaurang Creo
Helsingborg, 27139
Sweden

För att säkra Helsingborgs framtida kunskapsposition, behövs ett Science Center, som en mötesplats där elever, lärare, familjer, forskare,studenter och näringsliv kan träffas för att uppleva och samtala om vetenskap i alla dess former.

Föredragshållare är idag: Charlotta Johnsson, professor, rektor för Campus och Monica Almqvist, lektor, föreståndare för Vattenhallen, Science Center, Lund