16
feb
2022
Helsingborg Sofiero
ZOOM
27139
Sweden

En mycket viktig samhällsinsats är Volontärarbete som Helsingborgare utför ideellt. 

Idag kommer Engagemang Helsingborg och berättar om olika möjligheter att engagera och bidra genom olika volontärinsatser i staden så väl som i föreningslivet. Det blir också lite korta nedslag i hur det ser ut med ideellt engagemang i stort samt hur Helsingborgs stad tillsammans med föreningsliv och civilsamhälle jobbar med överenskommelser för att arbeta mot en bättre stad i framtiden.