18
mar
2020
Helsingborg Sofiero
Helsingborg, 27139
Sweden

President Lars Åkesson har bett mig meddela att mötet på onsdag den 18 mars ställts in. Beslutet är gjort i samråd med övriga styrelsen och föredragshållaren.

Elisabet Jensen, Klubbmästare

Vi hoppas att vi får tilfälle att lyssna på Kristers Egoförddrag vid ett senare tillfälle.