09
jun
2021
Helsingborg Sofiero
Föredraget sker på ZOOM
Helsingborg,
Sweden

Fredrik Bengtsson, kommunekolog Helsingborgs stad, berättar om "Biologisk mångfald i Helsingborg. Vilken är den, hur mår den och hur arbetar staden med frågan?"