03
mar
2021
Helsingborg Sofiero
Föredraget sker på ZOOM
27139
Sweden

Anja Enell, forskare på SGI berättar om Biokol och dess möjlighet att sanera lätt förorenade jordar och kraftigt minska spridningen av polycykliska kolväten. Det innebär bättre förutsättningar för växtlighet och nya möjligheter för använding av mark i städer. 

Detta är ett projekt som startades 2018 av SGI tillsammans med NSR, SLU, ORU och KTH