05
maj
2021
Helsingborg Sofiero
Föredraget sker på ZOOM
27139
Sweden

President Elisabet Jensen ger en tillbakablick på sitt presidentår 2020 - 2021. Kerstin Hassner regogör för den framtidsstrategi för klubben som hon tagit fram tilllsammans med  styrelsen-