Lars Åkesson Ordförande Ingemar Gustafsson Elisabet Jensen Bo Cederholm
Kommittémedlemmar