Björn Pedersen Hans-Olov Pettersson
Kommittémedlemmar
Namn
Klubb
Funktion
member Name Info ImgBjörn Pedersen
member photo
Gäller främst resan till Tanzania
 
 
Helsingborg Sofiero
Gäller främst resan till Tanzania
member Name Info ImgHans-Olov Pettersson
member photo
Gäller främst resan till Tanzania
 
 
Helsingborg Sofiero
Gäller främst resan till Tanzania