Lena Persson, ansvarar för klubben vid möten Björn Pedersen ansvarar för teknik vid möten och tar hand om föredragshållaren. Lena Skotte och Sven Klarin tar hand om betalningar och annat som de ser behöver göras. Ivar Hellzén och Owe Hamann rycker in vid behov. Knud Jensen hjälper till.
Kommittémedlemmar
Namn
Klubb
Funktion
member Name Info ImgOve Hamann
member photo
Vid sjukdom hjälper Ove till
 
 
Helsingborg Sofiero
Vid sjukdom hjälper Ove till
member Name Info ImgIvar Hellzén
member photo
Vid sjukdom,eller annat behov hjälper Ivar till
 
 
Helsingborg Sofiero
Vid sjukdom,eller annat behov hjälper Ivar till
Helsingborg Sofiero
Betalningsmottagare
Helsingborg Sofiero
Tar hand om gäster
Helsingborg Sofiero
Bistår Lena Persson
Helsingborg Sofiero
Betalningsmottagare